Ministestwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych. Resort poprosił izby rolnicze o opinię w tej sprawie.

Wsparcie miałoby się odbyć w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności KPO. Przedstawiamy opinię izb rolniczych i odpowiedź MRiRW na opinię Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu rozporządzenia:

01 KRIR do MR opinia KRIR – azbest

02 MRiRW do KRIR – odpowiedź na uwagi – azbest