Strona główna Zarząd IR w Opolu

Zarząd IR w Opolu

SKŁAD ZARZĄDU IZBY ROLNICZEJ W OPOLU VII KADENCJI (LATA 2024 – 2027):

Jerzy Sewielski – Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu

Łukasz Smolarczyk – Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu

Jan Damboń – Członek Zarządu

Marek Dambiec – Członek Zarządu

Bernard Dembczak – Członek Zarządu

DYREKTOR BIURA IZBY ROLNICZEJ W OPOLU – Katarzyna Beleć

DELEGAT IZBY ROLNICZEJ W OPOLU DO KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

Zygmunt Gacek

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Kornelia Białas – Sawko

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ IZBY ROLNICZEJ W OPOLU VII KADENCJI (LATA 2023 – 2027)

1: Kornelia Białas – Sawko – Przewodnicząca Komisji

2: Jan Damboń

3: Anita Gorzellik

4: Ryszard Kansy

SKŁAD KOMISJI BUDŻETOWEJ IZBY ROLNICZEJ W OPOLU VII KADENCJI (LATA 2023 – 2027)

1: Marek Dambiec

2: Marek Gruntkowski

3: Marek Kaluza

4: Bernard Osyra

5: Marek Rosiński

SPRAWOZDANIA Z PRAC ZARZĄDU IR W OPOLU:

Luty 2024

SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU IZBY ROLNICZEJ W OPOLU za miesiąc luty 2024 r.