Strona główna Zamówienia / Ogłoszenia

Zamówienia / Ogłoszenia

                OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

Izba Rolnicza w Opolu ogłasza nabór na stanowisko

Młodszy Inspektor ds. realizacji zadań statutowych

Miejsce wykonywania pracy : 45-805 Opole, ul. Północna 2  

Wymiar czasu pracy :  pełny etat , godziny pracy będą ustalane zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy w biurze Izby Rolniczej.

Typ pracy :  praca biurowa 

Zakres obowiązków:

 • Zbieranie, gromadzenie, analiza i przetwarzanie danych należących do zadań własnych Izby
 • Sporządzanie opracowań tematycznych na potrzeby organów Izby i do użytku zewnętrznego
 • Współpraca i współdziałanie z jednostkami i organizacjami działającymi w sferze rolnictwa
 • Opracowywanie opinii, ocen dotyczących analizowanych tematów
 • Współpraca z organami Izby Rolniczej 
 • Zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na Walne Zgromadzenie, Komisje Problemowe , Zarząd i Rady powiatowe
 • Ewidencjonowanie danych z zakresu rolnictwa i sfery okołorolniczej
 • Przygotowywanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji
 • Udział w posiedzeniach Zarządu, Komisji Problemowych i Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu oraz sporządzanie protokołów z tych spotkań
 • Sporządzanie sprawozdań (z działalności Izby Rolniczej, z działalności Zarządu, itp.).
 • Przygotowywanie pism urzędowych kierowanych do instytucji współpracujących 
 • Sporządzanie opinii ws. zagospodarowania przestrzennego
 • Sporządzanie opinii ws. związanych z OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa .
 • Zbieranie informacji na temat cen płodów rolnych oraz skupów żywca przygotowywanie zestawień na w/w temat i wykresów graficznych
 • Przygotowywanie tematycznych prezentacji multimedialnych
 • Przygotowywanie ulotek reklamowych itp
 • Organizacja konferencji i szkoleń  
 • Znajomość zagadnień związanych z płatnościami i refundacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych  
 • Systematyczne samokształcenie

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z rolnictwem, administracją, ekonomią).
 • Umiejętność pracy w zespole 
 • Umiejętność pracy pod presją czasu 
 • Znajomość pakietu MS Office, biegła obsługa komputera 
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Dyspozycyjność, dokładność, komunikatywność 
 • Prawo jazdy Kat. B
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze zadań związanych z rolnictwem lub administracją będzie dodatkowym atutem

Oferta:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Przyjazna atmosfera pracy
 • Pakiet ubezpieczeń 

Kandydat zobowiązany przesyłać  CV oraz listu motywacyjnego , oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procedur naboru pracownika poświadczone własnoręcznym podpisem, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dokumenty potwierdzające staż pracy na adres e-mail: dyrektor@izbarolnicza.opole.pl  do dnia 16.04.2024 r , w tytule wiadomości prosimy wpisać „Nabór – młodszy inspektor ds. realizacji zadań statutowych.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną. Rozpoczęcie pracy od 06.05.2024r.

Kontakt:

Izba Rolnicza w Opolu
ul. Północna 2, 45-805 Opole
Tel: 77 457-23-26