Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu uzyskanie tzw. wakacji kredytowych dla rolników.

W uzasadnieniu rolnicy podnoszą sprawę bardzo trudnej sytuacji na rynku zbóż i produkcji zwierzęcej. Rosnące ceny spowodowały znaczny wzrost kosztów produkcji. W efekcie wielu rolników ma problem ze spłatą kredytów, które zaciągnęli na zakup maszyn, urządzeń i nieruchomości.

Rolnicy proponują zawieszenie spłat rat kredytu na 6 miesięcy, co pozwoliłoby na złagodzenie trudności finansowych i utrzymanie gospodarstw.

Przedstawiamy odpowiedź ministerstwa na wniosek rolników.

01 KRIR ws. wakacji kredytowych dla rolników

02 MRiRW ws. sprawie wakacji kredytowych dla rolników