Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych wyrażają poparcie dla protestujących rolników w zakresie ograniczenia wymagań Zielonego Ładu, zatrzymania niekontrolowanego napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, a także są przeciwni próbom ograniczania hodowli w Polsce.

Izby domagają się również rekompensat z funduszu wojennego w postaci dopłat do zbóż, rzepaku, mleka, nawozów  oraz wyższych dopłat do paliwa.

źródło: KRIR