Izby rolnicze apelują do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do stabilizacji na rynku owoców miękkich.

Rolnicy zwracają uwagę na dramatycznie niskie ceny i brak możliwości sprzedaży owoców spowodowały drastyczny spadek dochodów plantatorów z województwa lubelskiego. Zdaniem rolników, brak działań spowoduje upadek wielu plantacji.

Prezentujemy również odpowiedź ministerstwa:

01 stanowisko KRIR i Lubelskiej IR do MRiRW owoce i warzywa

02 odpowiedź MRiRW owoce i warzywa