Strona główna Misja

Misja

Izba Rolnicza w Opolu jest jednostką organizacyjną samorządu rolniczego działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentuje interesy zrzeszonych w niej podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji oraz na rzecz ochrony środowiska, kultury, krajoznawstwa i zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich.