Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności-Izba Rolnicza w Opolu

 

DANE OSOBOWE

W trosce o spokój i bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich, chcielibyśmy wyjaśnić pewne kwestie związane z ochroną danych osobowych. Określone dane są niezbędne Izbie Rolniczej w Opolu by mogła realizować cele wynikające  z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1027).

Wszelkie dane będą przetwarzane z zachowaniem troski o ich bezpieczeństwo i zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa w tym: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator to jednostka odpowiadająca za sposób i cel wykorzystywania danych osobowych oraz za ich bezpieczeństwo. Administratorem danych jest:

Izba Rolnicza w Opolu, ul. Północna 2, 45-805 Opole, NIP: 754-20-34-364

 

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ LUB MOGĄ BYĆ GROMADZONE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

 1. CEL: Realizacja rekrutacji własnej

DANE: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, PESEL, numer telefonu, adres e-mail

PODSTAWA PRAWNA: Nawiązanie i realizacja umowy o pracę [art. 6 ust. 1 lit. b (RODO)]

 1. CEL: Wykonywanie zadań ustawowych wynikających np. z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1027), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1405), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2033).

     DANE: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres korespondencji), PESEL, numer telefonu, adres e-mail;

     PODSTAWA PRAWNA: Prawnie uzasadniony interes [art. 6 ust. 1 lit. F (RODO)],  zgoda – gdy sprawa toczy się na wniosek [Art. 6 ust. 1 lit. A (RODO];

 1. CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Izby i mienia: monitoring zewnętrzny siedziby Izby

     DANE: Wizerunek

    PODSTAWA PRAWNA: Prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 lit. F (RODO)]

Do celu rekrutacji podanie przez danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie  innych danych jest dobrowolne, podobnie jak podanie danych w innym celu.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda by była ważna musi być przede wszystkim świadoma, jasno przekazana oraz dobrowolna. Jako zgodę, poza pisemnym oświadczeniem wyrażającym taką zgodę wprost, odbieramy:

 • przesłanie nam CV zawierającego dane,
 • zgodę wyrażoną telefonicznie podczas rozmowy z pracownikiem Izby,
 • sam fakt podania danych pracownikowi Izby.

 

Komu dane mogą być przekazywane?

Dane, które przetwarzamy powierzamy wyłącznie pracownikom Izby oraz  partnerom realizującym na rzecz Izby usługi biurowe, informatyczne, prawne oraz bankowe. Oczywiście, zgodnie z przepisami prawa możemy  dane mogą być udostępniane służbom takim jak np. policja itp.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • W przypadku rekrutacji dane są przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
 • Dane z monitoringu przetwarzane są do 60 dni, chyba, że zaistnieje konieczność wynikająca z przepisów prawa by zachować nagranie.
 • Dane służące realizacji celów ustawowych są przetwarzane do czasu wypełnienia obowiązków Izby wynikających z przepisów prawa .
 • Dane przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Twoje prawa

Jako podmiotowi danych przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienie danych do innej firmy,
 • wycofania wyrażonej zgody.

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY WWW, PLIKI COOKIES

Administrowanie serwisem WWW wymaga od zbierania informacji dotyczących zapytań HTTP, które kierowane są do  serwera Izby. Informacje te zbierane są wyłącznie w celu administrowania serwisem. Dlatego też nie wykorzystuje się ich do identyfikacji użytkowników strony. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do podmiotu trzeciego.

Jeżeli Państwo nie zgadzają się na wykorzystanie Państwa danych na rzecz poprawy jakości działania strony WWW prosimy o przejścia do cofnięcie zgody na zapisywanie plików cookie oraz zaprzestanie korzystania z naszej strony www. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

 

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

 • Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies– należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

 • Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

 • Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.