Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracuje nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do zmiany związanej ze zniesieniem obowiązku ugorowania 4 procent gruntów.

Zniesienie warunku spełnienia normy GAEC 8 w zakresie obowiązku przeznaczenia co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne jest planowane na ten rok.

Pojawiający się w trakcie wypełniania wniosku błąd o braku deklaracji 4% na potrzeby realizacji normy GAEC 8 nie uniemożliwia jednak wysłania wniosku o przyznanie płatności na rok 2024.

Ważne, aby rolnicy nie odstępowali od wysłania wniosku, jeżeli pojawi się taki błąd, ponieważ nie będzie on uwzględniany przy dalszej obsłudze wniosku o przyznanie płatności na kampanię 2024 i nie będzie skutkować żadnymi pomniejszeniami płatności.

źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie