Zakład Komunalny w Opolu oferuje bezpłatne miejsce handlowe dla rolników na opolskim targowisku. Nieodpłatne miejsca na popularnym „Cytrusku” będą jednak dostępne tylko w piątki i w soboty.

Rolnicy sprzedający płody rolne i rękodzieło będą mogli handlować produktami rolniczymi bez uiszczenia opłaty za miejsce. Muszą jednak posiadać przy sobie jeden z wymienionych dokumentów: dowody potwierdzające składki KRUS, potwierdzenie z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie lub dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.

Bliższe informacje można uzyskać w Administracji Targowisk Miejskich w Opolu pod numerem 77 441 86 48.

Zwolnienie z opłat jest realizacją postanowień ustawy z 29 października 2021 o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.