Rolnicy skarżą się, że nie mają możliwości rzetelnego oszacowania szkody poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”. Dlatego Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną interwencję w sprawie wadliwej metodyki określania warunków występowania suszy rolniczej.

Rolnicy oceniają, że tak wielkich dysproporcji między raportami IUNG, a szacunkami rolników jeszcze do tej pory nie było.
To już kolejny rok, gdy samorząd rolniczy wskazuje, iż przyjęty system monitorowania suszy nie oddaje stanu faktycznego. Pogłębiająca się susza gruntowa, coraz niższy poziom wód i większa liczba niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy wciąż rosnących temperaturach, są w ocenie izb rolniczych
wystarczającym wskazaniem dla Rządu do potrzeby pilnej zmiany podejścia do problemu.

Izby mają kilka propozycji, między innymi : zwiększenie liczby stacji meteorologicznych i zmiana sposobu przeliczenia ilości opadów dla występujących okresowo deszczów nawalnych, gdyż nie pozostawiają one w glebie wystarczającej ilości wilgoci. Przy określaniu suszy należy brać pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na jej wystąpienie, w tym również temperaturę powietrza w czasie opadów oraz występujące coraz częściej
silne wiatry, które powodują duży ubytek wilgotności gleby.

Rolnicy wnoszą o ogłoszenie klęski suszy

Rolnicy zwracają uwagę, że IUNG nie bierze pod uwagę parowania
wody przy tak wysokich temperaturach, a jest to bardzo ważny dzisiaj element wpływający na suszę.

Gospodarze wnoszą również o ogłoszenie klęski suszy, mając na uwadze obecny stan plantacji roślin uprawnych związany z sytuacją pogodową i brakiem opadów w newralgicznych okresach wzrostu i rozwoju roślin.

Ponadto, izby rolnicze postulują o powołanie gminnych komisji szacujących straty spowodowane przez suszę w uprawach rolnych, dzięki czemu realnie będzie można ocenić stan roślin znajdujących się na polach.

Publikujemy wniosek izb i odpowiedź ministerstwa:

KRIR_KK_722_22 do MRiRW ws suszy

MRiRW DBD.fin.071.50.2022 odp na KRIR_KK_722_22 susza