Organizacje rolnicze skupione w Porozumieniu Rolników Opolszczyzny zwracają się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z prośbą o zmianę przepisów określających obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (EFA).

W związku z powtarzającymi się trudnymi warunkami atmosferycznymi, porozumienie rolników wnioskuje o zwolnienie rolników z obowiązku zasiewów poplonów ścierniskowych zadeklarowanych we wnioskach obszarowych na rok 2019 w ramach realizacji praktyki zazielenienia.

Wniosek jest kontynuacją pisma złożonego w ministerstwie przez Izbę Rolniczą w Opolu na początku lipca. Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele organizacji rolniczych Opolszczyzny: Henryk Tchórzewski z Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Bernard Dembczak ze Związku Śląskich Rolników, Danuta Bajak z Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu, Marek Froelich z Zarządu Izby Rolniczej w Opolu oraz Mariusz Olejnik z Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych niezgłoszonych do płatności. Rolnicy ci zobowiązani są do utrzymania obszarów EFA na powierzchni odpowiadającej przynajmniej 5% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Porozumienie Rolników Opolszczyzny wniosek do ministra