Informacja o okręgach wyborczych, gdzie odbędą się głosowania w dniu 28 lipca 2019 roku dla wyboru Członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej w Opolu.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych, n/w Okręgowe Komisje Wyborcze podają do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu zarejestrowani zostali następujący kandydaci.

Uprawnieni do głosowania mieszkańcy z terenu całej gminy głosować będą w jednym lokalu wyborczym wskazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą w dniu 28 lipca 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 18.00