Grupa uczniów klasy I i III Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki Zespołu Szkół w Komornie, wraz z opiekunami, uczestniczyła w praktyce zawodowej w Czechach. Organizacja praktyki, w ramach programu ERASMUS+, była możliwa dzięki współpracy szkoły z Komorna z Izbą Rolniczą z Opola i stowarzyszeniem Moja Opava z siedzibą w Opawie (Czechy).
Program zajęć praktycznych w ostatnich tygodniach maja był związany z profilem kształcenia przyszłych, młodych rolników i obejmował m.in. zajęcia z: ogrodnictwa, upraw warzyw i owoców, pszczelarstwa. Ponadto uczniowie z Komorna poznając bazę dydaktyczną, z której korzystają ich rówieśnicy z Czech zwiedzili park maszynowy szkoły rolniczej, a także mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów rolniczych. Organizatorzy praktyki zadbali o atrakcyjny i urozmaicony pobyt. Młodzi ludzie mieli możliwość uczestniczenia w rozgrywkach sportowych (piłka nożna i siatkówka), a także w turnieju precyzyjnej jazdy ciągnikiem. W czasie pobytu została zorganizowana dwudniowa wycieczka do Pragi. Uczestnicy zwiedzili zabytki miasta, zostali zapoznani z jego bogatą historią. Dla młodych ludzi dodatkową atrakcją była przejażdżka praskim metrem oraz podróż pociągiem.

Młodzi Polacy mieli okazję poznać i nawiązać kontakty z rówieśnikami z Czech, dzięki temu poznali również podstawy języka czeskiego.
Po zakończeniu cyklu zajęć praktycznych, wszyscy uczestnicy praktyki otrzymali certyfikaty potwierdzające udział, a w najbliższej przyszłości otrzymają również EUROPASS czyli dokument potwierdzający nabyte umiejętności i posiadane kompetencje potwierdzone przez Narodową Agencję w Warszawie.
Pobyt w Czechach miał pokazać uczniom, jak funkcjonuje kształcenie i prowadzenie działalności rolniczej w tym kraju. Z pewnością praktyka będzie inspiracją do prowadzenia różnych form działalności rolniczej w ramach swojego gospodarstwa w przyszłości. Ponadto, wyjazdy zagraniczne są okazją do nawiązywania kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą w ramach prowadzenia firm w branży rolniczej.
Pobyt grupy polskiej w Czechach został sfinansowany ze środków unijnych w ramach programu PO WER na zasadach ERASMUS+. Opiekunami grupy byli nauczyciele z Zespołu Szkół w Komornie: mgr Urszula Pietruszka oraz mgr Sławomir Jakoniuk.

Dzięki wsparciu Izby Rolniczej w Opolu w pierwszych dniach lipca na podobną praktykę wyjdzie do Grecji 13-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół w Komornie.