fot. Henryk Wawer

Zarząd Izby Rolniczej w Opolu uzyskał absolutorium podczas Walnego Zgromadzenia delegatów, które odbyło się 16 maja. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium przyjęto jednogłośnie.

Delegaci wysłuchali również informacji prezesa IR w Opolu Herberta Czaji na temat rocznej działalności izby. Delegat izby do Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił tematy poruszane na forum krajowym samorządów rolniczych.

Walne zgromadzenie przyjęło również wnioski do realizacji, a wśród nich propozycję uproszczenia i urealnienia procedur weterynaryjnych dotyczących rejestracji zwierząt. Zaproponowano też poprawkę do ustawy o ustroju rolnym, która umożliwiłaby przekazanie w prosty sposób na rzecz następcy, zakupionych gruntów na 10 lat przed przejściem na emeryturę. Rolnicy zaproponowali również zwiększenie dopłat do materiału siewnego i powrót do poprzedniego sposobu naliczania dopłat.

Przedstawiciele opolskich agencji rolniczych poinformowali o zbliżających się zmianach w strukturze organizacyjnej agend rządowych.