Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Izby Rolniczej w Opolu, odbyło się 2 czerwca w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach przy ulicy Kolejowej 5. W programie znalazła się prezentacja działalności SDOO w zakresie realizacji badań: urzędowych, zleconych, PDO oraz produkcji rolniczej w 2017r. Ponadto, przedstawiono rozliczenie finansowe PDO za rok 2016. Następnie zarząd IR w Opolu odwiedził pola doświadczalne. Oglądano również poletka zbóż ozimych.