Publikujemy odpowiedź MRiRW na pismo KRIR w sprawie kredytów preferencyjnych oraz odpowiedź resortu na pismo  w sprawie wniosków wojewódzkich izb rolniczych do systemu szacowania szkód spowodowanych suszą i działania aplikacji suszowej.

pismo KRIR do MRiRW ws. kredyty

pismo Podlaskiej Izby Rolniczej do KRIR – susza

Odp. MRiRW na pismo KRIR(1)

Odp. MRiRW na pismo KRIR