Izba Rolnicza w Opolu informuje, że w związku z nowym podziałem województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz podpisywaniem nowych umów ich dzierżawy przez Koła Łowieckie, aktualnie prowadzona jest procedura opiniowania Rocznych Planów Łowieckich na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r., w związku z czym Koła nie mają podstaw do wykonywania polowań – co może mieć bezpośredni wpływ na występowanie szkód łowieckich.

W załączeniu przedstawiamy Państwu treść pisma Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Opolu w przedmiotowej sprawie.

Mamy nadzieję, że uzgodnienie Rocznych Planów Łowieckich przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Opolu oraz ich zatwierdzenie przez właściwych Nadleśniczych PGL LP w przypadku obwodów wydzierżawionych przez koła łowieckie oraz Dyrektora RDLP w Katowicach w przypadku obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia Ośrodkom Hodowli Zwierzyny ALP i PZŁ, przebiegnie w sprawny sposób, a okres w którym nie można prowadzić polowań nie wpłynie na znaczny wzrost szkód łowieckich w uprawach rolniczych.

1. L.dz. 79 – JK – 2022 z 24 marca 2022 r.

Dotyczy szacowania szkód łowieckich