Rządowy serwis dla samorządów podaje informację dotyczącą procedury ubiegania się o zamrożenie cen energii w 2023.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243) przewiduje 4 limity zużycia prądu:

  1. 2000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej,
  2. 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który prowadzi gospodarstwo rolne,
  3. 3000 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny  wielodzietnej,
  4. 2600 kWh dla odbiorcy uprawnionego korzystającego z energii elektrycznej, który posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkuje wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Aby skorzystać z zamrożenia cen prądu do limitów 2600 kWh i 3000 kWh w 2023 roku, trzeba złożyć oświadczenie do sprzedawcy energii elektrycznej (zakładu energetycznego).

Jakie dokumenty dołączamy do oświadczenia? 

  1. Rolnicy muszą dołączyć kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok. 
  2. Duże rodziny – kopię Karty Dużej Rodziny (karta w dniu złożenia oświadczenia musi być ważna)
  3. Gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością – kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym. 

Oświadczenie składamy na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej (jeżeli osoba posiada profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). Oświadczenie w formie papierowej podpisujemy własnoręcznie i składamy w siedzibie sprzedawcy energii lub w formie przesyłki listowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy na adres sprzedawcy energii. 

Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej sprzedawcy energii: PGE, Tauron, Enea, Energa

Oświadczenie należy złożyć nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.

Jeżeli osoba uprawniona posiada odrębne umowy na sprzedaż i na dystrybucję energii, to oświadczenie powinna złożyć zarówno do sprzedawcy jak i do dystrybutora.

dołączamy także wzór wniosku:

oświadczenie dot. obniżki cen prądu

źródło: samorzad.gov.pl