Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o zbadanie sytuacji na rynku zbóż paszowych w Polsce.

Samorządy rolnicze są zaniepokojone faktem, że na polski rynek – według rolników – trafiają znaczne ilości zboża paszowego, wypełniając miejsce zbóż od polskich producentów. Napływ tych zbóż – głównie z Ukrainy – odbywa się w ocenie rolników w sposób niekontrolowany. Dlatego izby zwróciły się z prośbą o zbadanie tej sytuacji.

W odpowiedzi NIK poinformował, że problem ilości i jakości importowanych do Polski zbóż oraz prawidłowość działań służb kontrolnych w tym zakresie pozostają w zainteresowaniu NIK.

NIK przypomina, że warunki rozwoju i ochrony konkurencji, jak też zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, zostały określone w ustawie z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Sprawy w tym zakresie – pisze Najwyższa Izba Kontroli – pozostają w kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodajmy, że zarząd KRIR wystąpił w dniu 25 października 2022 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie sytuacji na rynku zbóż paszowych.

KRIR-MR-1128-2022 wniosek KRIR zboża do NIK

KRIR-MR-1128-2022 wniosek krir zboża odp NIK

źródło: KRIR