Izba Rolnicza w Opolu  prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków okręgowych komisji wyborczych. Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem  Izby Rolniczej w Opolu (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej.

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się  osobiście do dnia 30 maja br. do godz. 10:00 w Biurze Izby Rolniczej w Opolu przy ul. Północnej 2 lub na adres e-mail: dyrektor@izbarolnicza.opole.pl

Formularze zgłoszeniowe:

oKZałącznik nr 1

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA

Ok Załącznik nr 11