Ministerstwo odpowiada Krajowej Radzie Izb Rolniczych w sprawie połączenia inspekcji odpowiedzialnych za jakość żywności
i utworzenia jednej instytucji podległej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo wyjaśnia, że realizacja szeroko zakrojonego działania w postaci konsolidacji inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i jakość żywności nie jest aktualnie planowana.

Prezentujemy szczegóły wniosku KRIR i odpowiedź resortu:

KRIR-MR-330-2024 połączenie inspekcji do Premiera odpowiedź MRiRW

KRIR-MR-330-2024 połączenie inspekcji do Premiera

źródło: KRIR