11 propozycji działań na rynku zbóż przedstawili rolnicy, przetwórcy i eksporterzy podczas Okrągłego Stołu Rolniczego 29 marca.

Do spotkania doszło w obliczu kryzysu spowodowanego pojawieniem się na polskim rynku zbóż z Ukrainy i drastycznym spadkiem cen skupu. Wspólnie wypracowane propozycje mają być wprowadzone w celu stabilizacji sytuacji.

Izby rolnicze reprezentował na spotkaniu Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Obrady zakończyły się późnym wieczorem. Na zakończenie uczestnicy spotkania, w tym Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, sygnowali 11-punktową  propozycję. Przedstawiamy jej treść:

Okrągły Stół 29.03.2023 – wspólna propozycja