Rusza IV edycja Konkursu „Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce”.

Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Ze statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły roboczej w UE.

30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje często
niezauważony.

I edycja Konkursu zainicjowana została w 2017 roku przez Radę ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, by uwidocznić rolę kobiet zaangażowanych w prowadzenie gospodarstw rolnych i rozwój obszarów wiejskich, a także docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i pozwalających na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach.

regulamin IV edycji konkursu Kobiet 2024

ogłoszenie Konkurs IV edycja kobiety (003)

Formularz zgłoszeniowy