Izba Rolnicza w Opolu zwróciła się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o pozwolenie na zwiększenie odstrzału bobrów.

Zwierzęta wyrządzają ogromne szkody na terenach rolniczych naszego województwa. Rolnicy zgłaszali ten problem wielokrotnie, ale nie został on rozwiązany.

Przedstawiamy odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu na nasz wniosek:

01 IR w Opolu do Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – bobry

02 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska do IR w Opolu – bobry