Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uwagi rolników do warunków płatności ekologicznych.

Uwagi przekazała Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

01 KRIR-MR-261-2024 uwagi w sprawie ekologii – MIR

02 KRIR-MR-322-2024 uwagi w sprawie ekologii – DIR

03 MRIR do KRIR – uwagi dotyczące produkcji ekologicznej