Przedstawiamy procedurę złożenia wniosku o uczestnictwo przedstawiciela Izby Rolniczej w Opolu w szacowaniu szkód łowieckich. Na życzenie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub poszkodowanego, w oględzinach może brać udział oddelegowany pracownik Izby Rolniczej, właściwej dla terenu, na którym wystąpiła szkoda.

Zgłoszenia można przesyłać pisemnie, listownie na adres Izba Rolnicza w Opolu, ul. Północna 2, 45-805 Opole lub w formie elektronicznej na adres: dyrektor@izbarolnicza.opole.pl

Poniżej, w załączniku znajduje się wzór wniosku:

Procedura złożenia wniosku o udział przedstawiciela Izby Rolniczej w Opolu w szacowaniu szkód łowieckich