Publikujemy odpowiedź na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych wraz z wnioskiem dotyczącym możliwości odroczenia służby wojskowej i zwolnienia z obowiązku ćwiczeń dla osób prowadzących gospodarstwa rolne.

01 WIR do KRIR wniosek – odroczenie służby

02 KRIR wniosek do MRIRW – odroczenie służby wojskowej

03 MON do MRIRW – ws. odroczenie (2)

04 Minister Rolnictwa i Rozowju Wsi do KRIR – odpowiedź