Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, w sprawach zgłoszonych przez izbę województwa łódzkiego.

Pytania dotyczyły między innymi możliwości podjęcia działań, aby w szacowaniu szkód rozdzielić produkcję roślinną i zwierzęcą. Rolnicy zgłosili również potrzebę ujęcia producentów drobiu w programach Modernizacji Gospodarstw Rolnych.

IRWŁ.KRIR.1399.2023 MRiRW DOS.dws.073.28.2023 odp na KRIR_KK_720_23 KRIR_KK_720_23 do MRiRW wnioski IRWŁ.KRIR.1399.2023