Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu Sebastian Sachta uczestniczył w konferencji poświęconej odnawialnym źródłom energii zorganizowanej na Politechnice Opolskiej.

Uczestnicy dyskutowali między innymi o wpływie OZE na rolnictwo. Wiceprezes izby w prezentacji dla uczestników przybliżył możliwości pozyskania energii ze słońca i biomasy oraz wpływ tych technologii na rolnictwo. 

Jednym z poruszonych problemów było wykorzystanie ziem uprawnych dobrej klasy np. IV pod budowę farm solarnych. Rolnicy zauważają, że spółki zajmujące się instalacją solarów są w stanie zapłacić znacznie więcej za dzierżawę, niż rolnicy prowadzący produkcję roślinną na takich samych terenach.

“Po kilku latach, ziemia pod solarami nie nadaje się praktycznie do uprawy i jej wartość spada, szczególnie, że nie wiadomo, czy panele solarne zostaną zdemontowane. W tym momencie jest to ziemia praktycznie wyeliminowana z obrotu pod uprawę roślin” – podkreśla Sebastian Sachta. 

Rolnicy zauważają w Polsce brak stabilności, jeśli chodzi o surowce energetyczne. “Co kilka lat zmieniają się trendy i preferencje. Kiedy rynek jest już nasycony, następuje zmiana i kończą się sprzyjające warunki do użytkowania. Tak było z wierzbą energetyczną, gazem, olejem opałowym” – dodaje wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu. 

Podczas konferencji Sebastian Sachta wskazał problemy do rozwiązania stojące przed  agroenergetyką na terenach wiejskich. Zaliczył do nich w przypadku pozyskiwania energii ze słońca: jasne i stabilne warunki rozliczenia, konieczność poprawy infrastruktury przesyłowej, ustalenie jasnych kryteriów podłączania do sieci oraz umożliwienie magazynowania energii. Jeśli chodzi o energię z biomasy, to wiceprezes IR w Opolu zaznaczył, że potrzebna jest stabilność długofalowej produkcji zwierzęcej w celu zapewnienia wsadu, poprawa świadomości społecznej oraz tworzenie sieci przesyłowych gazu na terenach wiejskich. 

źródło: IR w Opolu