Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szacowania suszy. Izby poprosiły o wydłużenie do końca listopada terminu składania wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych klęską suszy.

Argumentowano to licznymi problemami związanymi z wygenerowaniem przez aplikację suszową protokołu z oszacowania szkód, który jest warunkiem ubiegania się o pomoc.

Przedstawiamy wnioski izb oraz odpowiedź MRiRW:

01 Pomorska Izba Rolnicza do KRIR

01.2 Wielkopolska Izba Rolnicza do KRIR szusza aplikacja zwierzeta

01.3 Wielkopolska Izba Rolnicza do KRIR susza aplikacja

02 KRIR do MRiRW ws wydłużenia terminu składania wniosków suszowych

03 MRiRW do KRIR_KK aplikacja suszowa i wnioski suszowe

Produkcja zwierzęca w zgłoszeniu suszy 2023 prsc