Publikujemy odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 18.07.2023 w sprawie przejazdów kombajnem z zamontowanym hederem po drogach publicznych.

Izby ponownie zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w przepisach, które umożliwią poruszanie się kombajnów z podłączonym zespołem pożniwnym o szerokości 5 m po drogach publicznych.

800 przejazdy maszyn

Odpowiedź bizon z hederem