Strona główna Aktualności Informacja o działaniach w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na...

Informacja o działaniach w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

496
0

Izba Rolnicza w Opolu informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021,

jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pn.

„ POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA- SZANSĄ WSI ”

Miejsce realizacji operacji: województwo opolskie

Termin realizacji operacji:  01.04.2021 r.-31.10.2021 r.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 5 094,00 zł

Cel operacji: Umożliwienie transferu wiedzy i innowacji oraz przedstawienie dobrych praktyk na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie poprzez przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich  wiedzy i informacji na temat podstaw przedsiębiorczości i planowania działalności pozarolniczej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz omówienie instrumentów wsparcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość wiejska daje możliwości  dywersyfikowania  działalności  gospodarczej,  kreowania  aktywności  wśród mieszkańców, różnicowania struktury funkcjonalnej,
a także rozwijania produkcji rolniczej w kierunku przetwórstwa. Organizacja 1- dniowej konferencji.

Przewidywane efekty: Przeszkolenie 35 osób z województwa opolskiego (z czego co najmniej połowa będzie rolnikami)  z zakresu tematyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i jej znaczenia na rozwój obszarów wiejskich oraz z zakresu uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, a także zaznajomienie ich z dostępnymi instrumentami wsparcia działalności pozarolniczej.

Cel KSOW 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020.pl

 

pełna zawartość dokumentu:

KSOW 1