Publikujemy dokumenty dla kandydata na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu. Osoba fizyczna.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Wzor-oswiadczenia-o-byciu płatnikiem podatku rolnego-1

Oswiadczenie-o-niekaralnosci-1

Oswiadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie-1

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ IR W OPOLU

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych-1