Publikujemy dokumenty dla kandydata na członka Rady Powiatowe Izby Rolniczej w Opolu. Osoba prawna.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych-1

Z9a Zgloszenie kandydata osoby prawnej

Wzor-oswiadczenia-o-byciu płatnikiem podatku rolnego-1

Oswiadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie-1

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE osoby prawnej NA CZŁONKA RADY POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ IR W OPOLU

Oswiadczenie-o-niekaralnosci-1