Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do przyznania dodatku do emerytury dla osób, które pełniły funkcję sołtysa przez wiele lat przed 1990 rokiem.

KRIR-MR-1137-2023 dodatek dla sołtysów odp. MRiRW do KRIR (5)

KRIR-MR-1137-2023 dodatek do emerytury dla sołtysa przed 1990 do MRiRW