Obecnie na rolnictwie spoczywa ogromna odpowiedzialność nie tylko w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, ale także ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Jest to w interesie całego społeczeństwa, nie tylko rolników.

Niestety rolnicy coraz częściej spotykają się z takimi przeciwnościami jak rosnące średnie roczne temperatury, zmniejszające się średnie roczne sumy opadów, wzrost cen paliwa, wzrost cen nawozów oraz ich utrudniona dostępność. Wymaga to od rolników zmian w swoich gospodarstwach i podejściu do zarządzania nimi. 

Pomocą w konwersji z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo regeneratywne od kilku lat zajmuje się Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra. Fachowa wiedza oraz wsparcie jest kluczowym aspektem działalności. Największym wsparciem Fundacja otacza rolników, którzy pełnią najważniejszą rolę w łańcuchu dostaw i produkcji żywności gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe. Wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem Fundacja zachęca rolników do wdrożenia praktyk regeneratywnych mających na celu wykorzystanie potencjału gleby, produkcji pełnowartościowej żywności przy niższych nakładach, a przy tym dbając o środowisko naturalne. Rolnictwo regeneracyjne to naturalny sposób na zatrzymanie zmian klimatycznych, a nawet ich odwrócenie.

Do wyprodukowania oczekiwanej ilości żywności o wysokiej wartości odżywczej konieczna jest żyzna gleba. Tymczasem na coraz większym obszarze kraju mamy do czynienia z jej degradacją. Jak temu zaradzić? Na przykładzie gospodarstw regeneratywnych (ponad 60 tys.ha) korzyści zarówno dla rolników, przetwórców i konsumentów przynosi biologizacja. 

Biologizacja rolnictwa to nic innego jak wdrażanie w gospodarstwie rolnym takich praktyk rolniczych, które służą jego naturalnej regeneracji, a więc uzdrowieniu. Praktyki biologizacyjne (regeneracyjne) w znacznym stopniu dotyczą gleby i mają poprawiać jej właściwości fizyko-chemiczne, a w efekcie zwiększać żyzność. Chodzi m.in. o zwiększenie użycia nawozów organicznych kosztem mineralnych, zróżnicowanie upraw z zastosowaniem odpowiedniego płodozmianu, zapewnienie bioróżnorodności gatunkowej roślin i zwierząt oraz zminimalizowanie ingerencji w strukturę gleby (np. poprzez ograniczenie lub wręcz eliminację orki). Innymi słowy, gospodarowanie powinno zapewnić glebie to, co najlepsze w myśl zasady tak mało jak to możliwe i tak dużo jak to konieczne. 

W praktyce wszelkie działania i zabiegi spełniają punkty Standardu Zintegrowanej Produkcji Regeneratywnej oraz Kodeksu 5C opracowanego przez Grupę Top Farms wspólnie z Fundacją Terra Nostra. Jego nazwa wzięła się od angielskich nazw kluczowych punktów biologizacji:

  • 1C – calcium: zbilansowane podejście do wpływu wapnia w strukturę gleby.
  • 2C – carbon: zwiększenie ilości materii organicznej i węgla w glebie.
  • 3C – cover-crops: powszechne stosowanie poplonów.
  • 4C – cultivation: uprawa roli według zasady „tak mało jak to możliwe, tak dużo jak to konieczne”.
  • 5C – culture: działania na rzecz bioróżnorodności.

Rolnicy pełniący najważniejsze miejsce w łańcuchu dostaw, mają zapewnione wsparcie w zakresie rolnictwa regeneracyjnego poprzez Fundację Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra. Wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem Fundacja stara się zachęcić rolników uprawiających swe pola w sposób konwencjonalny do wdrożenia praktyk regeneracyjnych  mających na celu wykorzystanie potencjału gleby, produkcji pełnowartościowej żywności oszczędzając czas i środki, a przy tym dbając o środowisko naturalne. Rolnictwo regeneracyjne to naturalny sposób na zatrzymanie zmian klimatycznych, a nawet ich odwrócenie. 

W związku z powyższym, Fundacja Terra Nostra wprowadziła na rynek Certyfikat Zintegrowanej Produkcji Regeneratywnej, który jest pierwszym takim certyfikatem w Polsce. Program Biologizacji Fundacji Terra Nostra oraz wystawione w jego ramach certyfikaty, są dokumentem potwierdzającym produkcję zgodną z Biologizacją – Regeneracją. 

Aby otrzymać certyfikat, przede wszystkim, niezbędne jest zrozumienie produkcji regeneracyjnej i zmiana sposobu produkcji, na taki, który nie szkodzi klimatowi i produkuje lepsze jakościowo towary. Dopiero wtedy, raz w roku gospodarstwo przystępuje do audytu mającego potwierdzić, że te ściśle określone praktyki są stosowane. Audyt taki przeprowadza zewnętrzna niezależna jednostka certyfikująca- w tym przypadku Bureau Veritas- światowy lider branży TIC. Najczęściej proces certyfikacji, a więc pełne przejście od gospodarstwa konwencjonalnego do regeneratywnego, trwa około 2 lat.

O każdym z powyższych punktów Kodeksu 5C będzie można dowiedzieć się więcej w kolejnym artykule poświęconemu rolnictwu regeneratywnemu.  

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą działalnością:

www.fundacjaterranostra.pl

www.biologizacja.com.pl

oraz śledzenie naszych działań na FB: https://www.facebook.com/fundacjaterranostra/ oraz 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fundacja-terra-nostra/

autor: Katarzyna Mądra – Fundacja Terra Nostra