Krajowa Rada Izb Rolniczych wypracowała wnioski po konferencji:  „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” w Zegrzu. W poniedziałek trafiły do Wicepremiera, Ministrowa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

 

Uczestnicy Konferencji uznali za najpilniejsze i konieczne zmiany w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027:

1. Określenie definicji aktywnego rolnika w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027.

2. Wprowadzenie do polskiego prawodawstwa ustawy o dzierżawie gruntów rolnych w obrocie prywatnym oraz z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

3. Maksymalne dofinansowanie II filara WPR do 70% z budżetu krajowego na przykładzie Węgier.

4. Zniesienie obowiązku utrzymania 80% okrywy zielonej jako warunkowości płatności podstawowej a wprowadzenie maksymalnie do 65% okrywy jako warunkowość.

5. Weryfikację i urealnienie ekoschematów zaproponowanych w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027,

6. Ze względu na brak aktów delegowanych i implementacyjnych UE, oraz rozporządzeń wykonawczych krajowych które są niezbędnym elementem uwarunkowań prawnych realizacji Krajowego Planu Strategicznego, należałoby odłożyć o jeden rok jego wprowadzenie.

Konferencję zorganizowała KRIR w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

źródło: KRIR