Strona główna Aktualności 12 pilnych wniosków do Ministerstwa Rolnictwa po spotkaniu Krajowej Rady Izb Rolniczych

12 pilnych wniosków do Ministerstwa Rolnictwa po spotkaniu Krajowej Rady Izb Rolniczych

1469
0
[fot. KRIR]

Konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie regulacji prawnych w celu skrócenia łańcucha żywnościowego, a tym samym wzmocnienia pozycji rolnika. To jeden z najważniejszych wniosków 5. Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie. W spotkaniu uczestniczył również prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja. 

Głównym tematem dyskusji była wyjątkowo trudna sytuacja w polskim rolnictwie. Członkowie KRIR zwrócili uwagę, że coraz bardziej rozległy i coraz głębszy kryzys ogarnął już niemal wszystkie działy produkcji rolnej. Ceny zbóż, mleka, żywca, owoców i innych produktów rolnych spadły poniżej kosztów produkcji. Wielu rolników się zadłuża, nad wieloma gospodarstwami rolnymi zawisła groźba komorniczej licytacji.

Rolnicy oczekują od rządu szybkich rozwiązań w perspektywie długo i krótkoterminowej. W opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, mając na względzie dobro polskich rolników, należy niezwłocznie poczynić wszystkie możliwe starania w celu zahamowania rozprzestrzeniania się ASF. Rolnicy wskazują konieczność  zabezpieczenia środków finansowych w budżecie państwa na wykup trzody chlewnej ze wszystkich stref objętych ograniczeniami oraz ścisły nadzór nad obrotem zwierząt przez odpowiednie państwowe służby. Ponadto, rolnicy oczekują natychmiastowej depopulacji dzika na terenie całego kraju.

KRIR zwróciła również uwagę na potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną oraz wydania przepisów wykonawczych określających szczegółowo funkcjonowanie ustawy, które będą w pełni uzgodnione z samorządem rolniczym. Krajowa Rada Izb Rolniczych jest przeciwna opóźnieniu o 2 lata wejścia w życie nowych przepisów w tym zakresie.

Izby rolnicze oczekują też przeprowadzenia reformy systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i powiązania go z ubezpieczeniami majątkowymi w celu zwiększenia ofert firm ubezpieczeniowych zainteresowanych ubezpieczaniem upraw rolnych i zwierząt.

W ocenie rolników, muszą być wprowadzone zmiany w przepisach monitorujących suszę, np. zwiększenie ilości stacji pomiarowych. Zdaniem samorządu rolniczego, raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach, w rzekach, lasach, stawach i są ogłaszane z dużym opóźnieniem dla danych upraw. Podstawą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powinna być decyzja wójta gminy, a nie dane z systemu monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG.

Z uwagi na dodatkowe możliwości zawleczenia wirusa ASF na teren UE w sprowadzanych produktach, KRIR wnosi o natychmiastowe zawieszenie kontyngentu na import płodów rolnych z Ukrainy do UE oraz zastosowanie wszelkich możliwych mechanizmów pozataryfowych prowadzących do ograniczenia importu.

Utworzenia holdingu krajowego z udziałem producentów rolnych, który umożliwiłby wykup nadwyżek produktów oraz wybudowania przez ten holding portu państwowego do przeładunku zbóż, w którym będzie kontrolowane pochodzenie sprzedawanego zboża.
Krajowa Rada Izb Rolniczych mając na względzie sytuację polskiego rolnictwa jest przeciwna podpisaniu porozumień handlowych w sprawie TTIP i CETA. Stosowne stanowisko zostało przyjęte przez KRIR uchwałą.

W spotkaniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Poinformował on przedstawicieli samorządu rolniczego o reformie systemu bezpieczeństwa żywności, której najważniejszym celem jest stworzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli w całym łańcuchu produkcyjnym i żywnościowym. Odpowiadał też na liczne pytania członków KRIR dotyczące między innymi strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, niekontrolowanego napływu na teren Polski zboża z Ukrainy czy szkód łowieckich.

Po spotkaniu sporządzono następujące wnioski do MRiRW:

 1. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych, jako gospodarstw wielorodzinnych.
 2. KRIR wnioskuje do Zarządu o przekazanie do MRiRW nt. budowy zakładu soków NFC przy firmie Deher w Koprzywnicy oraz listy zakładów przetwarzających jabłka na soki z uwzględnieniem kapitału w regionie świętokrzyskim.
 3. KRIR wnioskuje do Zarządu do wystąpienie do MRiRW w sprawie zakazu importu zbóż z Ukrainy w związku z możliwością przeniesienia ASF w paszy.
 4. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie ustawowego ograniczenia swobodnego kształtowania zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia upraw polowych i zwierząt gospodarskich.
 5. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie pozataryfowej kontroli zbóż z Ukrainy
 6. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie możliwości nakładania sankcji przez służby weterynaryjne na zarządców parkingów leśnych za brak utrzymania porządku, szczególnie resztek żywności na tychże parkingach.
 7. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie wprowadzenia niezależnej oceny jakości sprzedawanych produktów rolnych.
 8. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW o zmianę ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.
 9. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie stworzenia systemu redukcji powierzchni sadów.
 10. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w Lesznie w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego i zaproszenia Prezesa ww. spółki na najbliższe posiedzenie KRIR.
 11. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW i MŚ w sprawie przywrócenia wilka na listę zwierząt łownych.
 12. KRIR wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie umożliwienia stosowania zapraw neonikotynoidowych, na wzór innych krajów w UE.

źródło: KRIR / IR w Opolu