Izby rolnicze proponują połączenie wniosków o dopłaty do materiału siewnego z wnioskiem o płatności obszarowe. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wystąpienie Zarządu KRIR.

KRIR-MR-726-2022 do MRiRW wniosek IR w Opolu w spr składania wniosków o kwalifikowany materiał siewny razem z wnioskiem obszarowym odp MRiRW