Izba Rolnicza w Opolu informuje o zmianach w dopłatach obszarowych.

W 2021 roku Rolnik:

  • nie otrzyma spersonalizowanego formularza wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej,
  • zamiast Oświadczenia potwierdzającego brak zmian we wniosku- wypełnia wniosek w aplikacji eWniosekPlus,
  • każdy rolnik nie zależnie od wielkości powierzchni zasiewów deklaruje konkretną uprawę znajdująca się na danej działce rolnej.

Wnioski o płatności bezpośrednie składa się wyłącznie przez internet za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus w terminie do 17 czerwca br.

Wniosek można wypełnić samodzielnie lub z pomocą doradcy

Aby uzyskać dostęp do aplikacji eWniosekPlus należy przygotować: 

  • login (zazwyczaj jest to nr gospodarstwa) oraz nadane hasło lub
  • nr gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr konta bankowego podanego w ARiMR, ostatnią kwotę wpłaty jaka wpłynęła z ARiMR na rachunek bankowy w 2020 r