Podczas wtorkowego Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu było obecnych 15 delegatów, co zapewniło kworum. Prezes IR w Opolu, Marek Froelich przedstawił najważniejsze wydarzenia ostatniego roku w izbie.

– Więcej czasu poświęciłem również kongresowi izb rolniczych, który się odbył w Spale w dniach 10-11 maja. Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zygmunt Gacek przedstawił wszystkie sprawy, o które wnioskowała opolska izba rolnicza w 2021 i jakie były efekty naszych interwencji oraz odpowiedzi ministerstwa – mówi prezes Marek Froelich. 

Walne o dzierżawach ziemi z zasobów KOWR

Przewodniczący poszczególnych komisji Walnego Zgromadzenia IR w Opolu przedstawili sprawozdania z prac swoich komisji, a następnie przewodniczący Rad Powiatowych Izby Rolniczej mieli możliwość przedstawienia spraw bieżących. – Spośród nowych tematów, skupiliśmy się między innymi na dzierżawie ziemi z zasobów KOWR i omówiliśmy przetargi na dzierżawy w regionie. Próbowaliśmy znaleźć wytłumaczenie wysokich czynszów dzierżawnych proponowanych przez niektórych rolników – dodaje prezes IR w Opolu.  

Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu przyjęło sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności izby w 2021, udzieliło absolutorium Zarządowi IR w Opolu oraz zaktualizowano plan finansowy na rok 2022. 

Porozumienie Rolników Opolszczyzny o przyszłości rolnictwa

Po zakończonym Walnym Zgromadzeniu, w siedzibie izby pojawili zaproszeni goście z Porozumienia Rolników Opolszczyzny. Wspólnie omówiono propozycje planowanego spotkania u Wojewody Opolskiego, którego tematem mają być perspektywy rozwoju rolnictwa na Opolszczyźnie. – Na pewno nakreślimy wojewodzie kierunki rozwoju rolnictwa, z uwzględnieniem tematów, które diametralnie zmieniły sytuację na rynku produkcji żywności, czyli – pandemia koronawirusa, wojna w Ukrainie i rekordowa inflacja w kraju, która doprowadzi do upadku niejedno gospodarstwo rolnicze – przewiduje prezes Izby Rolniczej w Opolu.