Nowoczesny budynek Izby Rolniczej w Opolu o przeznaczeniu administracyjno-konfererencyjnym przy ulicy Północnej 2 w Opolu.