Głosowanie w dniu 28 lipca 2019 r. do Rad Powiatowych Izby Rolniczej
w Opolu zostanie przeprowadzone w godzinach 08:00 – 18:00 w następujących okręgach wyborczych:

1) w Powiecie Brzeskim

okręg wyborczy nr 3,  dwumandatowy,   obejmujący obszar gminy Lewin Brzeski; siedziba Komisji Okręgowej znajduje się Urząd Miasta w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26,

okręg wyborczy nr 5,  dwumandatowy,  obejmujący obszar gminy Olszanka; siedziba Komisji Okręgowej znajduje się w Świetlicy Wiejskiej w Pogorzeli, Pogorzela

 

2) w Powiecie Głubczyckim

okręg wyborczy nr 9, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Głubczyce; siedziba Komisji   Okręgowej znajduje się w  Ratuszu Miejskim, sala „Pod Aniołem”  ul. Rynek 7,

 

3) w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

okręg wyborczy nr 16, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Reńska Wieś; siedziba Komisji   Okręgowej znajduje się w Urzędzie Gminy Reńska Wieś,  ul. Pawłowicka 1,

 

4) w Powiecie Kluczborskim 

okręg wyborczy nr 18, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Kluczbork; siedziba Komisji   Okręgowej znajduje się w Świetlicy Wiejskiej w Kuniowie, ul. Kuniów 74,

 

5)  w Powiecie Nyskim

okręg wyborczy nr 34, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Łambinowice; siedziba Komisji   Okręgowej znajduje się w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, ul. Gen. Zawadzkiego 29,

 

6) w Powiecie Oleskim

okręg wyborczy nr 41, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Gorzów Śląski; siedziba Komisji   Okręgowej znajduje się w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Gorzowie Śląskim, ul. Rynek 4,

okręg wyborczy nr 46, jednomandatowy, obejmujący obszar gminy Zębowice; siedziba Komisji   Okręgowej znajduje się w Dom Spotkań w Zębowicach, ul. I. Murka 1,

 

7) w Powiecie Prudnickim

okręg wyborczy nr 62, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Głogówek; siedziba Komisji   Okręgowej znajduje się w Budynku Świetlicy (za przedszkolem) w Głogówku, ul. Głubczycka 45A, 

okręg wyborczy nr 64, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Prudnik; siedziba Komisji   Okręgowej znajduje się w Centrum Sportowym w Niemysłowicach, Niemysłowice 131A,

8) w Powiecie Strzelce Opolskie

okręg wyborczy nr 69, dwumandatowy, obejmujący obszar gminy Strzelce Opolskie; siedziba Komisji   Okręgowej znajduje się w Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, ul. Plac Myśliwca 1,