Publikujemy wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Pana Premiera o zwiększenie limitu środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych.

KRIR do Premiera o środki na ubezpieczenia upraw