Izba Rolnicza w Opolu przygotowała formularz wniosków, które rolnicy mogą składać w czasie Rad Powiatowych Izby Rolniczej.

Jednolity dokument przygotowano, aby uporządkować procedurę problemów zgłaszanych przez rolników. W ten sposób żadne wnioski i nie pozostaną bez rozpatrzenia. Złożony, imienny wniosek zostanie następnie przegłosowany na zakończenie posiedzenia rady. Rolnicy sami w ten sposób zdecydują, jaki bieg zostanie nadany ich sprawie.

W formularzu do pobrania jest również miejsce na opisanie proponowanego sposobu rozwiązania zgłaszanej sprawy. Formularz przygotowano na wzór wniosków składanych na posiedzeniach Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Do pobrania – Formularz zgłoszenia wniosku merytorycznego na posiedzeniu Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu:

FORMULARZ ZGŁASZANIA WNIOSKU