TUW jest na rynku ubezpieczeniowym jedną z nielicznych firm oferujących ubezpieczenie upraw.

Na ofertę tą składają się:

1) obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych od zdarzeń losowych, w tym realizowane w ramach umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

2) ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych,
3) kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA.

TUW ubezpiecza również Ubezpieczamy rośliny oraz plony roślin rolniczych i ogrodniczych, uprawianych zarówno w gruncie jak i pod osłonami – w szklarniach i namiotach foliowych.

Tylko polisa ubezpieczenia UPRAW: chroni w okresie od zasiewu lub wysadzenia roślin do zbioru plonu i złożenia go w miejscu stałego przechowywania, każdą Twoją uprawę – czy to roślin: zbożowych, oleistych, okopowych bulwiastych i korzeniowych, specjalnych jak tytoń, chmiel, rośliny energetyczne, strączkowych i motylkowych drobnonasiennych, włóknistych, zielarskich, ozdobnych i warzyw zarówno uprawianych w gruncie jak i w szklarniach lub pod namiotami foliowymi, owoców i nasadzeń drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych, trwałych użytków zielonych, a także każdą inną uprawę gdy odmiana rośliny zgłoszonej do ubezpieczenia jest wymieniona w rejestrze odmian dopuszczonych do uprawy wydanym przez Unię Europejską.

Polisa zapewnia: odszkodowanie będące rekompensatą poniesionych strat ilościowych i jakościowych wskutek zniszczenia ubezpieczonego plonu lub roślin. W przypadku szkód wskutek złego przezimowania, zwrot poniesionych nakładów finansowych na uprawę roślin ozimych, w zakresie pełnym lub ograniczonym.

Wybierając ubezpieczenie UPRAW w naszym Towarzystwie, którego może jesteś już Członkiem, otrzymujesz gwarancję: pełnej ochrony produkcji roślinnej w Twoim gospodarstwie, rzeczywistych sum ubezpieczenia, szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, deszcz nawalny, suszę, huragan, a nawet obsunięcie się ziemi i lawinę, a za dodatkową składkę może być rozszerzony o ryzyko ognia.

źródło: TUW