Krajowa Rada Izb Rolniczych sprzeciwia się zmianom wprowadzonym do projektu Ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jedna z nich zakłada, że emerytury rolnicze będą wynosić tylko 90% najniższych emerytur z ZUS. Projekt ustawy jest procedowany w Sejmie RP.

Zdaniem samorządu rolniczego, emerytury rolnicze powinny mieć wysokość na poziomie średniej emerytury ZUS, jednak w obecnej trudnej sytuacji kraju, nie mogą być niższe niż najniższa emerytura w ZUS.

Projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przedstawiony do konsultacji społecznych w październiku 2022 roku przewidywał podwyższenie podstawowej emerytury rolniczej do wysokości najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych ZUS i taki projekt samorząd rolniczy opiniował pozytywnie. Gwarantowało to waloryzację emerytur rolniczych od 2023 r. na poziomie przyjętym w systemie emerytalnym ZUS i ogłaszanym przez Rząd.

Z zapowiedzi ogłaszanych przez media, dotyczących waloryzacji emerytur w 2022 roku wynikało, że świadczenia wzrosną o 7%, a ze względu na sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych przyjęty w ustawie o KRUS, rolnicy otrzymali znacznie niższą waloryzację. Spowodowało to zdziwienie rolników-emerytów i poczucie niesprawiedliwego potraktowania przez Rząd.

Obecnie rolnicy ponownie mogą otrzymają niższą podwyżkę emerytury, ponieważ nadal system waloryzacji emerytur rolniczych będzie oparty na założeniu, że rolnikom należą się niższe emerytury niż pozostałym emerytom.

Samorząd rolniczy wystąpił o zmianę projektu ustawy na etapie prac sejmowych, polegającą na ustaleniu jako podstawy waloryzacji emerytur rolniczych 100% najniższej emerytury ZUS.

źródło: KRIR