Izby rolnicze zwróciły się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wydłużenie terminu potrzebnego do dostawania się gospodarstw posiadających 210 DJP lub mniej do wymogów programu azotanowego.

Nowe wymogi określają, że podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt muszą zapewnić określoną powierzchnię i miejsce dostosowane do przechowywania nawozów naturalnych. do końca tego roku. Rolnicy chcą wydłużenia tego terminu.

Wymagania mają związek z programem azotanowym, mającym na celu zmniejszenie przenikania azotanów ze źródeł rolniczych do wód i zapobieganie zanieczyszczeniom.

Przedstawiamy odpowiedź ministerstwa:

KRIR do MRIRW w sprawie wydłużenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych

MRIRW do MI w sprawie wydłużenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych

MRIRW pismo do KRIR dot. jesienne terminy stosowanie nawozow naturalnych