Porozumienie Rolników Opolszczyzny wystosowało pismo do Wojewody Opolskiego Sławomira Kłosowskiego w związku z trudnościami na rynku paliw i nawozów. 

Rolnicy są zaniepokojeni utrudnieniami w zaopatrzeniu w olej napędowy i nawozy oraz drastycznym wzrostem cen paliw i środków chemicznych. 

“W obecnej sytuacji ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, co wiąże się z zapewnieniem ciągłości dostaw w wymienione środki dla rolnictwa w ilościach umożliwiających przeprowadzenie prac polowych i obsługę ferm prowadzących produkcję zwierzęcą” – czytamy w dokumencie, który trafił do wojewody. 

“Obecne braki podstawowych środków do produkcji rolniczej zagrażają ich egzystencji i doprowadzą do drastycznego zmniejszenia skali produkcji” – alarmują opolscy rolnicy. 

Rolnicy oczekują pilnego spotkania z wojewodą w celu omówienia działań zmierzających do zażegnania przedstawionych problemów, jak i innych nurtujących środowisko rolnicze. 

Pod stanowiskiem podpisali się: Prezes Izby Rolniczej w Opolu – Marek Froelich, Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych – Danuta Bajak, Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych – Mariusz Olejnik, Prezes Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP – Henryk Tchórzewski, Prezes Związku Śląskich Rolników – Bernard Dembczak, Prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania “Opolszczyzna” – Jakub Roszuk oraz Prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu – Martin Ziaja.

O dostępności nawozów rozmawiał zarząd Izby Rolniczej w Opolu

We wtorek w tej sprawie spotkał się również Zarząd Izb Rolniczej w Opolu.

 – Obecna sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu żywnościowemu Polski, szczególnie, że gościmy milion uchodźców z Ukrainy. Dostępność wieloskładnikowych nawozów NPK jest praktycznie zerowa. Nie mając środków produkcji, nie mając z czym wyjść na pole, stajemy wobec sytuacji bardzo trudnej – mówi prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich.

W ocenie rolników, wszystkie nawozy muszą być podane terminowo, nie może być przesunięć w czasie. Sytuację pogarsza  dodatkowo niewielka ilość opadów, co najprawdopodobniej doprowadzi do kolejnej suszy.